Parochie van de Bescherming van de Alheilige Moeder Gods
ENSCHEDE

Het Pokrovfeest

De Servisch-Orthodoxe parochie van de Bescherming van de Alheilige Moeder Gods te Enschede is opgericht in 2023 met de zegen van Zijne Excellentie Mgr. Justin, Bisschop van West-Europa.

Het verheven feest van de Bescherming van de Alheilige Moeder Gods, ook bekend als het feest van Pokrov, gaat terug op een gebeurtenis in de tiende eeuw. Tijdens de nachtdienst in de Blachernaekerk te Constantinopel zag Sint Andreas Dwaas-in-Christus hoe de koepel zich opende en de Heilige Maagd neerdaalde, gekleed in met goud doorweven porfier. Ze straalde met onbeschrijflijke pracht en werd omringd door engelen en heiligen. De Moeder Gods knielde neer in het midden van de kerk en bad in tranen voor alle christenen. Vervolgens spreidde ze haar sluier uit over alle aanwezigen om hen te beschermen. Toen de heilige Andreas deze verschijning zag, vroeg hij de eerbiedwaardige Epiphanius naast hem: “Broeder, ziet u hoe de Koningin en ons aller Vrouwe bidt voor de gehele wereld?” Epiphanius antwoordde: “Ik zie het, vader, en ben vol ontzag!”

Het kerkelijke feest wordt gevierd op 1 oktober volgens de Juliaanse kalender, wat neerkomt op 14 oktober volgens de nieuwe kalender.

De bisschop

Zijne Excellentie Mgr. Justin, Bisschop van West-Europa, werd geboren op 22 juni 1982 in de Servische stad Ruma als zoon van Miloš en Olga Jeremić. Na het voltooien van zijn algemene scholing, zette hij zijn opleiding voort aan het seminarie van de Hl. Arsenije van Srem in Sremski Karlovci.

Met de zegen van bisschop Vasilije van Srem betrad hij in maart 2002 het klooster Velika Remeta in de Fruška Gora. Na het afronden van het seminarie en zijn wijding tot priestermonnik werd hij gezonden naar de Theologische Academie van Moskou, waar hij in 2006 afstudeerde.

Na zijn terugkeer uit Moskou werd hij toegewezen aan de broederschap van het verlaten klooster Staro Hopovo, op de Fruška Gora. Twee jaar later werd hij gezonden naar de Theologische Faculteit van Athene.

Met de zegen van de bisschop Luka van West-Europa, verhuisde hij in 2013 van Athene naar Parijs. In 2016 ontving hij de rang van Archimandriet in de kerk van de Hl. Paraskeva nabij Parijs.

Op 12 september 2021 werd hij tot bisschop gewijd in de Kathedraal van de Heilige Sava te Belgrado. Een jaar later, op 21 mei 2022, werd hij gekozen tot bisschop van het vacante bisdom van West-Europa.

De priester

Priester Jovan Bilbija werd geboren op 31 mei 1979 te Hilversum. Na afronding van het gymnasium in Enschede verhuisde hij naar Montreal om de driejarige opleiding Illustration and Design te volgen aan Dawson College. In het jaar 2000 studeerde hij af.

Terug in Nederland, studeerde hij Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 behaalde hij zijn masterdiploma. In datzelfde jaar trouwde hij met Jiska (Anna) in de Amsterdamse Nikolaasparochie. Samen hebben ze drie kinderen.

Na terugkeer in Twente begon hij in 2007 met promotieonderzoek binnen het leerstoelgebied Griekse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 2012. Kort daarna werd hij tot diaken gewijd door bisschop Luka van West-Europa. Drie jaar later volgde zijn priesterwijding en verbintenis aan de parochie van de Geboorte van de Alheilige Moeder Gods te Emmen.

In 2019 rondde hij de pre-master Orthodoxe theologie af aan het Amsterdam Centre for Orthodox Theology (ACOT).

Na jarenlang als docent klassieke talen te hebben gewerkt, begon hij in 2017 zijn werk als Orthodoxe gevangenispredikant. Op het ogenblik werkt hij als geestelijk verzorger in de Enschedese ouderenzorg.

Lidmaatschap parochie - bijdrage

Zoals elke parochie heeft ook de onze leden nodig, zowel om geestelijke als om materiële redenen. Wij verwelkomen daarom elk initiatief om lid te worden. 

Bent u orthodox gedoopt en wilt u lid worden van de parochie, dan kunt u dit formulier invullen en mailen naar parochiepokrov@gmail.com. U kunt het formulier ook uitprinten en na afloop van de liturgie overhandigen aan de parochiesecretaris.

Giften en parochiale bijdragen kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL49 RABO 0362 3742 95 t.n.v. Servisch Orthodoxe Parochie.

Overzicht kerkdiensten

Aanvang van de Goddelijke Liturgie is om 10:30.
Zij die willen biechten wordt gevraagd om om 10:00 in de kerk te zijn.

5 mei: Opstanding des Heren – PASEN

8 juni: Vesper (aanvang: 19:00)

9 juni: De hl. priester-martelaar Therapont e.a.

14 juli: De hl. martelaren en onbaatzuchtige artsen Cosmas en Damianus

8 september: De hl. martelaren Adrianus en Nathalia

20 oktober: POKROV – parochiefeest

17 november: De eerbiedwaardige Joannicius de Grote e.a.

8 december: De hl. martelaar Clemens e.a.

 

Fotogalerij

Contact

U kunt het formulier rechts gebruiken om contact te zoeken met de administratie van de parochie.

Rector:   Vader Jovan Bilbija: 06-24668194           
Secretaris:   Miladin Markovi: 06-11312819
Penningmeester:   Bogdan Bron

parochiepokrov@gmail.com

RSIN-nummer parochie: 864994692
Beleidsplan parochie: klik hier
Parochiestatuut: klik hier
Jaarrekening 2023: klik hier

Onze parochie heeft de ANBI status

 

Adres en bereikbaarheid

Parochie van de Bescherming van de Alheilige Moeder Gods


“Johanneskerk”
Twekkelerweg 110
7547 RN Enschede

Let op: Als u vanuit Enschede rijdt, negeert u dan de navigatie-instructies om linksaf de Hellerweg in te slaan, maar rijd door en sla linksaf de Boerstege in. Daarna bent u er bijna.

 

Scroll naar boven